تبلیغات
ریاضی سوم راهنمایی - اسرار ریاضی درقرآن

اسرار ریاضی درقرآن

پنجشنبه 5 آذر 1388 06:02 ب.ظ

نویسنده : فائزه کاظمی
* واژه دنیـــــا درقرآن كریم 115 بار بكار رفته است و واژه آخــرت هم به همین تعداد (115 بار )

* شیــــاطین 68 بار ، ملائكـــــه هم به همین تعداد

* حیــــات 71 بار ، مـــوت هم به همین تعداد

* علم ومعرفت ومشتقات آنها 811 بار ، ایمــــان ومشتقات آنها هم به همین تعداد

* ابلیس 11 بار و استعــاذه ازاوهم به همین تعداد

* كلمه یوم به معنای روز ( به صورت مفرد ) 365 بار به تعداد روزهای سال ( شمسی ) در قرآن بكار رفته است و به صورت تثنیه وجمع 30 بار به تعداد روزهای ماه

* كلمه شهر به معنای ماه 12 مرتبه در قرآن دیده می شود به تعداد ماههای سال

* الساعته درقرآن كریم 24 بار به كار رفته است به تعداد ساعات شبانه روز

* سماوات السبع یا سبع سموات 7 باربه كار رفته است.

* مسجد ومشتقات آن 34 مرتبه بكار رفته است كه برابر مجموع سجده های 17 ركعت نماز شبانه روزی است.

* کلمه صلاة وقیام واقیمو ومشتقات آن 51 بار بكاررفته است كه برابر 17 ركعت نماز واجب و34 ركعت نماز مستحب شبانه روزی ( نافله ) است.

* مشتقات وصی و توصیه به تعداد اولیای الهی 12 بار بكار رفته است.

* لفظ شیعه ومشتقات آن 12 بار بكار رفته است.

* مشتقات فرقه 72 بار به كار رفته است که به تعداد 72 فرقه اسلامی استدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -